Browse Items (37 total)

  • Tags: ::Bebyggelse

Matrast i Fisksätra 1974 1974 Foto Kent Dahlin.jpg
Matrast i Fisksätrafutten.

Fisksätra holmen.jpg
Bidrag nummer 8 i en fototävling 2004.
Fotot är taget från Fiskarhöjden mot Fisksätra småbåtshamn.

Byggarbeten i Fisksätra 1972 Foto Kent Dahlin.jpg
Byggarbete i Fisksätra 1972.

Ekonomibyggnaden.jpg
Fisksätra gård 1955.
Ekonomibyggnaden.

Den frosen pump vid kammen i Fisksätra Foto Kent Dahlin.jpg
Vid Fisksätra hamn.

Fisksätra sett från holmen foto Kent Dahlin.jpg
Fisksätra sett från holmen.

Fisksätra 1973 Foto Kent Dahlin.jpg
Fotografen Kent Dahlin har skrivit om bilden:
"Den gamla stigen från stationen går upp mot bostadsområdet. Träden man ser är nu in i Centrum."

Fisksätra -3 +.jpg
Till vänster Fisksätra gård och till höger väntkuren vid Fisksätra hållplats.
Fotot är tagen 1969-06-23.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2