Browse Items (4 total)

  • Tags: ::Föreningar och organisationer::Somaliska föreningen

skanna0005.jpg
En kvinna står bredvid en somalisk hydda på den Internationella festen.

skanna0008.jpg
Mer och mer människor kommer för att titta på den somaliska hyddan.

skanna0003.jpg
På bilden ser vi grunden på hur man bygger en somalisk hydda.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2