Browse Items (2 total)

  • Tags: hydda

skanna0008.jpg
Mer och mer människor kommer för att titta på den somaliska hyddan.

skanna0003.jpg
På bilden ser vi grunden på hur man bygger en somalisk hydda.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2