Browse Items (126 total)

  • Tags: ::Fisksätrabor

Fisksätra foto klubbs gäng och Knut.jpg
Knut Wahlström längst till vänster på bilden.

Fisksätra Braxenparken Bitte 2.jpg
På bilden ser vi Bitte.

Fisksätra tjejer.jpg
Okänd kvinna från Fisksätra från 1970/80-talet.

Fisksätra borna en av dem familyen.jpg
Familj från Fisksätra
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2