Browse Items (16 total)

  • Tags: ::Kommunikationsväsen::Saltsjöbanan

Fisksätra -3 +.jpg
Till vänster Fisksätra gård och till höger väntkuren vid Fisksätra hållplats.
Fotot är tagen 1969-06-23.

Fisksätra hållplats 100 m -1969-6.jpg
Bilden föreställer Fisksätra hållplats en vacker sommardag år 1969.

Fisksätra stationen 1972.jpg
Den ursprungliga stationen i Fisksätra och delar av Fisksätra varv 1972.

Bommarna vid Fisksätra varv 1973 Foto Kent Dahlin.jpg
Bommarna vid Fisksätra Marina år 1973.

Fisksätraborna åker Saltsjöban.jpg
Fisksätrabor läser Fisksätra Nya Tidning på Saltsjöbanan.

Där Fisksätra Skala Ligger Foto Kent Dahlin.jpg
Där Fisksätraskolan nu ligger.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2