Browse Items (16 total)

  • Tags: ::Kommunikationsväsen::Saltsjöbanan

Fisksätra hållplats 100 m -1969-6.jpg
Bilden föreställer Fisksätra hållplats en vacker sommardag år 1969.

Fisksätra -3 +.jpg
Till vänster Fisksätra gård och till höger väntkuren vid Fisksätra hållplats.
Fotot är tagen 1969-06-23.

Fisksätraborna åker Saltsjöban.jpg
Fisksätrabor läser Fisksätra Nya Tidning på Saltsjöbanan.

Fisksätra stationen 1972.jpg
Den ursprungliga stationen i Fisksätra och delar av Fisksätra varv 1972.

Arbete vid spåromläggningen i Fisksätra 1972 Foto Kent Dahlin.jpg
Arbete vid spåromläggningen för Fisksätra nya station 1972.

spåromläggning i Fisksätra 1972 Foto Kent Dahlin NST.jpg
Arbete vid spåromläggningen för Fisksätra nya station 1972.

Arbeten vid spåromläggningen i Fisksätra fotograf Kent Dahlin.jpg
Arbete vid spåromläggningen för Fisksätra nya station 1972.

Bommarna vid Fisksätra varv 1973 Foto Kent Dahlin.jpg
Bommarna vid Fisksätra Marina år 1973.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2