Browse Items (1 total)

  • Tags: 2003

Internationella Festen 2003.jpg
Affisch från Internationella Festen 31 maj 2003.
Plats: Vid Fisksätra sporthall
Tid: 13.00
Affisch: Målningen "Internationella Festen" är gjord av Hans Hoffman.
-Trolleri, dans och sång
- Workshop för barnen
- Konstutställning i kyrkan
-…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2