Browse Items (1 total)

  • Tags: Braxenparken

Viktor Friberg med hustru, höger sida Foto Maj-Lis Wahlström.jpg
Troligtvis Internationella festen. Till höger Viktor Friberg med sin fru.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2