Browse Items (8 total)

  • Tags: Fisksätra kyrka

Fisksätra Kyrkan 1975 Foto Kent Dahlin.jpg
Kent Dahlin har fotograferat byggnationen av Fisksätra kyrka.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2