Browse Items (2 total)

  • Tags: Hassan Bah

skanna0021.jpg
Hassan Bah spelar på en västafrikansk trumma som heter djembe.

skanna0019.jpg
På bilden ser vi Hassan Bah, Margit Ogebratt samt okänd man
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2