Browse Items (6 total)

  • Tags: Margit Ogebratt

skanna0004.jpg
Längst till höger på bilden sitter Margit Ogebratt tillsammans med bandet.

skanna0020.jpg
På bilden ser vi Margit Ogebratt och mannen spelar ett instrument från Västafrika som heter kora.

skanna0019.jpg
På bilden ser vi Hassan Bah, Margit Ogebratt samt okänd man
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2