Browse Items (2 total)

  • Tags: Peter Goldmann

fiska schackbräde fotografer Kent Dahlin.jpg
Man kan faktiskt vara två spelare på samma sida av detta gigantiska schackbräde.

Fisksätrabor utan Centrum på 70-talet.jpg
Fisksätra kulturförening utanför centrum på 1970-talet.
Bakre raden: Mats, Bertil Malmgren, Rolf Wastesson och Peter Goldmann.
Främre raden Kristina Abiala, Lena Pettersson och Lena Holmgren med sonen Jonny i barnvagn.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2