Browse Items (3 total)

  • Tags: fiskdamm

skanna0003.jpg
Det är fiskdamm på den Internationella festen där biblioteket står för projektet.

skanna0002.jpg
En flicka provar på sin tur i fiskdammen.

skanna0001.jpg
Barnen står i kö till fiskdammen.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2