Browse Items (20 total)

  • Tags: Nöjen: Internationella festen

skanna0003.jpg
Musik/rytm med trummor från Västafrika.

skanna0004.jpg
Längst till höger på bilden sitter Margit Ogebratt tillsammans med bandet.

skanna0007.jpg
Uppträdande av Sam E från gruppen "Medina".

skanna0003.jpg
Det är fiskdamm på den Internationella festen där biblioteket står för projektet.

skanna0002.jpg
En flicka provar på sin tur i fiskdammen.

skanna0024.jpg
På bilden ser vi Hanna, Amar, Jalil, Jibril, Mustafa, Hodem och Fira.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2