Browse Items (34 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Fisksätra Torg

Vy från Fisksätra Torg - mot Monumentorg Foto Kent Dahlin.jpg
Längst bort syns monumentet.

Solidritetsrörelsenför Nej till hyreshöjning FisksätraTorg1975-2.jpg
Solidaritetsrörelsen för Nej till hyreshöjning. Fisksätra Torg 1975.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2