Browse Items (29 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Fisksätra holme

Se den gamla Foto Kent Dahlin.jpg
Den gamla bron mellan Fisksätra holme och fastlandet.

Tillfällig broar mellan fisksätra holmen.jpg
Den nya bron mellan Fisksätra holme och fastlandet byggs.

Trädgårdsmästare Karl Johan Lindström.jpg
Familjen Lindström vid drivbänkarna i den handelsträdgård, som trädgårdsmästare Karl Johan Lindström drev på Fisksätra holme. På bilden ses han tillsammans med hustrun Albertina, till vänster om honom, och barnen Edvin och Margareta. Foto 1905.

Fisksätra Holmen 3.jpg
Naturbild tagen på Fisksätra holme.

I bakgrunden Fisksätra holmen. På bilden fotograferar den ena ka.jpg
I bakgrunden Fisksätra holme. På bilden fotograferar den ena kamraten så att på hans färdiga bild syns den andra kamraten balanserande på en boj när han fiskar.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2