Browse Items (37 total)

  • Tags: ::Bebyggelse

När var Fisksätra Gård.jpg
På fotots baksida står att läsa: Fisksätra Gård 13 juni 1966. Angripen av husbock, hela stugan tömd.
Carl Hendel Friberg.

Fisksätra Centrum och Inga Johansson.jpg
Bidrag nummer 19 i en fototävling 2004.

Fisksätra sett från holmen foto Kent Dahlin.jpg
Fisksätra sett från holmen.

Byggarbeten i Fisksätra 1972 Foto Kent Dahlin.jpg
Byggarbete i Fisksätra 1972.

Den frosen pump vid kammen i Fisksätra Foto Kent Dahlin.jpg
Vid Fisksätra hamn.

Matrast i Fisksätra 1974 1974 Foto Kent Dahlin.jpg
Matrast i Fisksätrafutten.

Här skull byggas Fiskhöjd 1974 Foto Kent Dahlin.jpg
På baksidan av fotot står att läsa: "Här skall byggas Fiskarhöjd 1974".
Dock tveksamt att det rör sig om Fiskarhöjden.

Fisksätra 1973 Foto Kent Dahlin.jpg
Fotografen Kent Dahlin har skrivit om bilden:
"Den gamla stigen från stationen går upp mot bostadsområdet. Träden man ser är nu in i Centrum."
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2