Browse Items (126 total)

  • Tags: ::Fisksätrabor

Gårdsfest på Sikgatan 1974 Pingisturnering vid.jpg
Pingisturnering på Sikgatans gårdsfest 1974

Handverkskosnären.jpg
Gunhild Anderssons man Oscar. Han satt och täljde nere i källarförrådet.

kalkan och M-L.jpg
Familjen Kalkan tillsammans med Maj-Lis Wahlström

Maj-Lis Wahlström och barn.jpg
Maj-Lis Wahlström högst upp till vänster. Pojken i mitten och den minsta pojken är bröderna Kalkan.

Fiskasätra Flicka Hypponän Karin.jpg
Jukka Hypponen och Karin Söderlund firar midsommar på holmen 1981.

Peter Goldman och sin band Wahlström, Knut.jpg
Peter Goldman sitter ned och läser. Bakom honom ses Johan Sundh och Curt Stenlund spela gitarr.

I början FotoKlubb Maj-Lis Wahlström, Knut.jpg
Maj-Lis Wahlström, grundare av Fisksätra fotoklubb, på Fisksätra bibliotek.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2