Browse Items (1 total)

  • Tags: ::Olle Bolmström

Bolmström.jpg
Läraren Olle Bolmström med sin klass i Lännboskolan.
Pojken längst till vänster heter Felipe Sternås.
Brunhårig flicka i mitten heter Ida.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2