Browse Items (2 total)

  • Tags: ::Skolor::Lännboskolan

Bolmström.jpg
Läraren Olle Bolmström med sin klass i Lännboskolan.
Pojken längst till vänster heter Felipe Sternås.
Brunhårig flicka i mitten heter Ida.

Lännbo.jpg
Barn i Lännboskolan med lärare.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2