Browse Items (8 total)

  • Tags: 25 år

skanna0003.jpg
Besökarna tar en rundtur i biblioteket.

skanna0008.jpg
Musik från Allan Edwall.

skanna0004.jpg
Barbro Bolonassos välkomnar besökare.

skanna0005.jpg
Inger Dahlberg berättar om sin tid som chef på biblioteket i Fisksätra.

skanna0007.jpg
På bilden ser vi Allan Edwall samt Barbro Bolonassos
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2