Browse Items (2 total)

  • Tags: Arkitecta skulptura

Fisksätra Staty Minnen 2004.jpg
Fisksätra-monumentet uppfördes av konstnären Bertil Herlov Svensson år 1975.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2