Browse Items (4 total)

  • Tags: Monumentet

Fisksätra monument Arkitekta scultptura av Herlgö Svenstorn 1974.jpg
Monumentet uppfört av Bertil Herlov Svensson år 1974.

Arkitecta Fisksätra Skulpturen.jpg
Fisksätramonumentet Arkitecta Skulpturum av Bertil Herlov Svensson stod klart 1975.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2