Browse Items (4 total)

  • Tags: Fateme Behros

skanna0011.jpg
På bilden ses författaren Fateme Behros med mörkblå kavaj samt Vassilis Bolonassos.

skanna0008.jpg
Fateme läser upp från sin roman "Fångarnas kör" som handlar om en iransk kvinnas möte med Sverige.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2