Browse Items (11 total)

  • Tags: författare

skanna0014.jpg
Motstånd" Intervjuer med unga och arga" som vill förändra.

skanna0013.jpg
Motstånd "Intervjuer med unga och arga" som vill förändra.

På bilden ses Jennie Dielemans och Fredrik Quistbergh.

skanna0011.jpg
På bilden ses författaren Fateme Behros med mörkblå kavaj samt Vassilis Bolonassos.

skanna0008.jpg
Fateme läser upp från sin roman "Fångarnas kör" som handlar om en iransk kvinnas möte med Sverige.

skanna0031.jpg
Möte med författarna Kristina Thulin och Jenny Östergren.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2