Browse Items (4 total)

  • Tags: Fateme Behros

skanna0008.jpg
Fateme läser upp från sin roman "Fångarnas kör" som handlar om en iransk kvinnas möte med Sverige.

skanna0011.jpg
På bilden ses författaren Fateme Behros med mörkblå kavaj samt Vassilis Bolonassos.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2