Browse Items (1 total)

  • Tags: Jakob Bagge

Baggerska sommarnöjet.jpg
Jakob Bagge i Baggerska sommarnöjets trädgård med sina barn Nils, Börje och Tora samt en barnjungfru år 1886.
Baggerska sommarnöjet brann delvis ner och byggdes i slutet av 1920-talet om till Villa Caprifol.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2