Browse Items (1 total)

  • Tags: Lännbo

Fisksätra Lännbo Schweizervillan -1968-4.jpg
Lännbo - även kallad Schweizervillan - var en av de byggnader som revs i samband med uppförandet av det nya Fisksätra. Huset från mitten av 1800-talet låg vid Fisksätra hållplats - ungefär vid nuvarande idrottshallen. Foto 1968.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2