Browse Items (22 total)

  • Tags: ::Bebyggelse::Fisksätra centrum

Fisksätra centrum och Fisksätra kyrka.jpg
Bild tagen från det blivande Fisksätra centrum.
Fisksätra kyrka syns i bakgrunden till höger.

Fisksätrabor utan Centrum på 70-talet.jpg
Fisksätra kulturförening utanför centrum på 1970-talet.
Bakre raden: Mats, Bertil Malmgren, Rolf Wastesson och Peter Goldmann.
Främre raden Kristina Abiala, Lena Pettersson och Lena Holmgren med sonen Jonny i barnvagn.

Dagen för invigning Fisksätra C. 1974  Foto Kent Dahlin.jpg
Invigningen av Fisksätra centrum den 6/10 - 1974.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2