Browse Items (37 total)

  • Tags: ::Bebyggelse

Ekonomibyggnaden.jpg
Fisksätra gård 1955.
Ekonomibyggnaden.

Fisksätra Baggerska sommarnöjt 1928-12.jpg
Villa Caprifol - den eldhärjade oscarianska villan och f.d. Baggerska sommarnöjet - inköptes 1928 av fröken Siri Svensson, som ägde och drev Blanch´s Café i Stockholm.
Hon lät återuppföra villan, som stod färdig 1930.
Byggnaden rymmer idag - 2010…

Fisksätra -3 +.jpg
Till vänster Fisksätra gård och till höger väntkuren vid Fisksätra hållplats.
Fotot är tagen 1969-06-23.

flygfoto.jpg
Fisksätra innan bebyggelsen.
Fotot taget år 1963 av okänd fotograf.
Foto i Nacka lokalhistoriska arkiv.

Gläntan.jpg
År 1945 lät familjen Wizén bygga villan - kallad Gläntan - belägen mellan järnvägen och Lännerstasundet. Byggnaden revs i samband med byggnationen av nya Fisksätra i slutet av 1960-talet. Foto 1950.

Fisksätra Lännbo Schweizervillan -1968-4.jpg
Lännbo - även kallad Schweizervillan - var en av de byggnader som revs i samband med uppförandet av det nya Fisksätra. Huset från mitten av 1800-talet låg vid Fisksätra hållplats - ungefär vid nuvarande idrottshallen. Foto 1968.

Fisksätra symbolen.jpg
Fisksätra-monumentet av Bertil Herlov Svensson stod klart 1975.

Fisksätra sett från holmen foto Kent Dahlin.jpg
Fisksätra sett från holmen.

Byggarbeten i Fisksätra 1972 Foto Kent Dahlin.jpg
Byggarbete i Fisksätra 1972.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2