Browse Items (126 total)

  • Tags: ::Fisksätrabor

Fisksätrabor utan Centrum på 70-talet.jpg
Fisksätra kulturförening utanför centrum på 1970-talet.
Bakre raden: Mats, Bertil Malmgren, Rolf Wastesson och Peter Goldmann.
Främre raden Kristina Abiala, Lena Pettersson och Lena Holmgren med sonen Jonny i barnvagn.

Fisksätra borna en av dem familyen.jpg
Familj från Fisksätra

Invign.Fisksätra 1975-0.jpg
Fisksätras invigning. 5-6 oktober 1974.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2