Browse Items (126 total)

  • Tags: ::Fisksätrabor

Fisksätrabor utan Centrum på 70-talet.jpg
Fisksätra kulturförening utanför centrum på 1970-talet.
Bakre raden: Mats, Bertil Malmgren, Rolf Wastesson och Peter Goldmann.
Främre raden Kristina Abiala, Lena Pettersson och Lena Holmgren med sonen Jonny i barnvagn.

1980.Ungdomar i Fisksätra demonstrerar.jpg
Ungdomsdemonstration för fritidsgård 1980.

Klädbytar söndag på Sikgården 1975 Fotograf Kent Dahlin.jpg
Klädbytarsöndag på Sikgården 1975.
Björn Pålsson säljer kläder.

Patron Haglund.jpg
Patron Karl J A Haglund i sin båt Adéle och till höger Uddvillan. Villan revs i början av 1970-talet i samband med byggnationen av flerfamiljshusen i Fisksätra.
Foto 1920-talet.

Åskådare-Publik Gårdenfest på Sikgården 1974.jpg
Gårdsfest på Sikgatan 1974.

Gårdfest på Sikgatan Pressutdelning 1974-4.jpg
Prisutdelning på Sikgatans gårdsfest.

Invign.Fisksätra 1975-0.jpg
Fisksätras invigning. 5-6 oktober 1974.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2