Browse Items (18 total)

  • Tags: ::Kulturell verksamhet::Konst

Fisksätra Staty Minnen 2004.jpg
Fisksätra-monumentet uppfördes av konstnären Bertil Herlov Svensson år 1975.

Arkitecta Fisksätra Skulpturen.jpg
Fisksätramonumentet Arkitecta Skulpturum av Bertil Herlov Svensson stod klart 1975.

Blivande monument i Fisksätra Foto Kent Dahlin.jpg
Fisksätra-symbolen "Monumentet", som skapades av Bertil Herlov Svensson stod klart 1975
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2