Browse Items (18 total)

  • Tags: ::Kulturell verksamhet::Konst

Blivande monument i Fisksätra Foto Kent Dahlin.jpg
Fisksätra-symbolen "Monumentet", som skapades av Bertil Herlov Svensson stod klart 1975

Arkitecta Fisksätra Skulpturen.jpg
Fisksätramonumentet Arkitecta Skulpturum av Bertil Herlov Svensson stod klart 1975.

Fisksätra Staty Minnen 2004.jpg
Fisksätra-monumentet uppfördes av konstnären Bertil Herlov Svensson år 1975.

Fisksätra monument Arkitekta scultptura av Herlgö Svenstorn 1974.jpg
Monumentet uppfört av Bertil Herlov Svensson år 1974.

skanna0001 (5).jpg
Bidrag nummer 25 till fototävling 2004. "Arkitecta Skulpturum ". Fotograf Rebecka Bodemar.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2