Browse Items (3 total)

  • Tags: trum

skanna0003.jpg
Musik/rytm med trummor från Västafrika.

skanna0004.jpg
Längst till höger på bilden sitter Margit Ogebratt tillsammans med bandet.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2