Browse Items (126 total)

  • Tags: ::Fisksätrabor

Trädgårdsmästare Karl Johan Lindström.jpg
Familjen Lindström vid drivbänkarna i den handelsträdgård, som trädgårdsmästare Karl Johan Lindström drev på Fisksätra holme. På bilden ses han tillsammans med hustrun Albertina, till vänster om honom, och barnen Edvin och Margareta. Foto 1905.

Fotograf Kent Dahlin.jpg
Foto av Kent Dahlin

Viktor Friberg med hustru, höger sida Foto Maj-Lis Wahlström.jpg
Troligtvis Internationella festen. Till höger Viktor Friberg med sin fru.

Fisksätra tjejer.jpg
Okänd kvinna från Fisksätra från 1970/80-talet.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2