Browse Items (6 total)

  • Tags: Villa Caprifol

Baggerska sommarnöjet.jpg
Jakob Bagge i Baggerska sommarnöjets trädgård med sina barn Nils, Börje och Tora samt en barnjungfru år 1886.
Baggerska sommarnöjet brann delvis ner och byggdes i slutet av 1920-talet om till Villa Caprifol.

Jakob Bagges sommarvilla.jpg
Jakob Bagges sommarvilla från 1880-talet.
Jakob var föreståndare för Riksbankens sedeltryckeri.

Fisksätra Baggerska sommarnöjt 1928-12.jpg
Villa Caprifol - den eldhärjade oscarianska villan och f.d. Baggerska sommarnöjet - inköptes 1928 av fröken Siri Svensson, som ägde och drev Blanch´s Café i Stockholm.
Hon lät återuppföra villan, som stod färdig 1930.
Byggnaden rymmer idag - 2010…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2